essence - Implementace ERP » ERP Systémy

cz en

Homepage » Implementace ERP » ERP Systémy
vyhledávací pole


Implementace ERP systému | krok správným směrem

Implementace ERP (řešení podnikového informačního systému) umožňuje podnikům automatizovat a integrovat podnikové procesy, čímž dochází k jejich zrychlení a zlevnění. Microsoft Dynamics NAV představuje efektivní cestu jak řídit tyto procesy a sdílet společná data v rámci celého podniku, zpracovávat je, vytvářet a zpřístupňovat informace pro podporu plánování, kontroly a rozhodování v reálném čase. Jednotlivé části (moduly) ERP systému Microsoft Dynamics NAV uspokojují pracovní požadavky a potřeby zaměstnanců na všech podnikových úrovních a nabízí jim funkce, které jim zásadním způsobem usnadňují a zefektivňují jejich práci.

Implementace ERP zahrnuje praktické použití metod či postupů za účelem dosažení výše zmiňovaných vlastností ERP systémů. Na úspěšné nasazení informačního systému má vliv celá řada faktorů. Primární roli hraje správný postup při implementaci ERP systému. Čím složitější je implementovaný ERP systém, tím větší důraz je kladen na používanou implementační metodiku, která musí tvořit promyšlený, koncepční a integrovaný systém. Zákazník tak má po celou dobu implementace přehled o prováděných krocích a může pozitivně ovlivňovat celý proces implementace ERP. Výsledným efektem je významné snížení časové a finanční náročnosti implementace informačního systému.

Společnost Essence Business Solutions používá při implementaci ERP systému Microsoft Dynamics NAV metodiku Essential Seven, která představuje 7 základních kroků vedoucích k úspěšnému nasazení ERP systému.